انواع گواهینامه های ماساژ

A- گواهینامه بین المللی ماساژ:

این گواهینامه برای افرادی که می خواهند برای اشتغال و یا مهاجرت به کشورهایی خارجی داشته باشند صادر می شود گواهینامه بین المللی ماساژ به نوعی رزومه نیز برای دوره های ماساژ در داخل کشور نیز محسوب می شود.

اعتبار گواهینامه بین المللی ماساژ چگونه سنجیده می شوند؟

گواهینامه های بین المللی ماساژ از طریق نماینگی های داخلی که هویت قانونی معتبر دارند اخذ می گردد اصولا این گواهینامه های ماساژ از دو طریق اعتبار سنجی می شوند.

– اعتبار سنجی از طریق سایت: کد اختصاصی این گواهینامه از طریق سایت مربوط استعلام می گردد. مانند گواهینامه کیوال انگلستان.
مرکز شرکت کیوال در انگلستان بوده و علاوه بر آن ، دفاتر این شرکت در نقاط مختلف در حال فعالیت و ارائه خدمات ممیزی و ثبت و صدور گواهینامه به مشتریان می باشند.

شرکت کیوال یک مرکز مستقل ثبت و صدور گواهینامه است که توسط سازمان اعتباردهی ASCB – Accreditation Service for Certifying Bodies- اتحادیه اروپا تائید صلاحیت شده است.

با ورود به وب سایت کیو ای ال انگلستان و کلیک بر روی بخش training certificates صفحه ای را مشاهده می کنید که با وارد کردن اعتبار شماره گواهینامه و اطلاعات دانش پذیر مشاهده می گردد.

لازم به توضیح می باشد گواهینامه QAL در بین گواهینامه های بین المللی از اعتبار و محبوبیت بیشتری برخوردار می باشد و اکثرا در بیشتر کشورهای اروپایی و آسیایی دارای دفاتر هست.

B-گواهینامه فن و حرفه ای ماساژ

سازمان فن و حرفه ای کشور برای 10 سبک حرفه ای ماساژ ،استاندارسازی کرده است که هر کدام از دوره های ماساژ بعد از اتمام دوره آموزشی و قبولی در امتحانات تئوری و عملی گواهینامه کسب مهارت فن و حرفه ای صادر می گردد
لازم به ذکر است که در صدور گواهینامه های ماساژ فن و حرفه ای آموزشگاه و مرکز آموزشی هیچگونه دخالتی در روند آن ندارد و صرفا مسئولیت آموزش هنرجو طبق سرفصل های مقرر شده را بعهده می گیرد.

اعتبار گواهینامه ماساژ فن و حرفه ای چگونه است؟

اکثر گواهینامه های فن و حرفه ای بویژه گواهینامه ماساژ در 164 کشور دنیا مورد قبول می باشد و به نوعی گواهینامه بین المللی نیز محسوب می گردد و قابلیت ترجمه گواهینامه به زبان کشور متبوع را دارد

در این ویدئو انواع گواهینامه ها رو مقایسه کرده ایم

حتمن ببینید